O mnie

Kiedyś pewien polski artysta powiedział, że muzyka niezależna to muzyka, na której nikomu nie zależy. Przez kilka lat starałem się przekonywać, że jest inaczej. Byłem dziennikarzem, redaktorem naczelnym Electric Nights, polskim przedstawicielem w Music Alliance Pact i współpracownikiem m.in. Polskiego Radia Online.

At one time a Polish artist said that independent music is music, which no one cares about. For several years I was trying to convince people that’s not true. I was a journalist, editor in chief in the Electric Nights, Polish representative in the Music Alliance Pact and i.a. editor in the Polish Radio Online.

Reklamy